Süleyman Demirel Üniversitesi

Almanhal İslam Çalışmaları veritabanı deneme kullanımına açılmıştır.

05/11/2018

 

14 Aralık 2018 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır.

Erişim Adresi: 

http://platform.almanhal.com