Süleyman Demirel Üniversitesi

Thieme Kimya/Eczacılık veritabanı deneme kullanımına açılmıştır.

03/12/2018

Kimya ve Eczacılıkla ilgili aşağıdaki beş dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır.

Pharmacopsychiatry Planta Medica, Synfacts Synlett ve Synthesis.

Erişim Ardresi: https://www.thieme-connect.de/products/all/home.html