Süleyman Demirel Üniversitesi

Dar Almandumah veritabanı deneme kullanımına açılmıştır.

04/12/2018

Arap Dünyasının bilimsel çalışmalarını tam metin olarak bir araya toplayan bir dizi veri tabanından oluşmaktadır. Bu veritabanları toplamda 1500’den fazla akademik süreli yayın, 1800’den fazla referans kaynağı ve 100.000 kadar tez içermektedir. 

Erişim Adresi:

www.mandumah.com