Süleyman Demirel Üniversitesi

LexiQamus veritabanı deneme kullanımına açılmıştır.

23/03/2021

LexiQamus, el yazması Osmanlıca belgelerdeki okunması zor kelimelerin çözülmesi noktasında araştırmacılara yardımcı olmayı hedefleyen bir veritabanıdır.

 

Erişim adresi:

https://www.lexiqamus.com/tr