Süleyman Demirel Üniversitesi

Veritabanlarına Yerleşke Dışından Erişim

06/12/2021

 

Elektronik kaynaklara uzaktan (kampüs dışından) erişim için aşağıda linkte bulunan ayarları yapmanız gerekiyor.

SDU uzantılı eposta adresiniz ve şifresi yeterlidir.

https://bidb.sdu.edu.tr/tr/video-arsivi/kampus-disi-erisim-ayarlari-11157s.html