Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi

Geleneksel kütüphane hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile destekleyen Bilgi Merkezi; kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılayarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının alt yapısını oluşturmayı amaçlamıştır.

Bilgi Merkezi yeni taşındığı 4 katlı, 8000 m2 ve 950 kişilik oturma kapasitesine sahip modern binasında hizmet vermektedir.

Bilgi Merkezi 191.000 basılı kitap, 271.000 elektronik kitap, 8783 süreli yayın, 46.188 elektronik dergi, 16.975 CD-DVD ve bilimsel araştırmalar için temel oluşturan 72 online veri tabanından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Bilgi Merkezinde bulunan bütün yayınlar OPAC (Online Public Access Catalog) üzerinden taranabilmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapılan tezler elektronik ortamda 2001 yılından itibaren Internet üzerinden kullanıma açıktır.

Galeri Kat Zemin Kat Alt Zemin Kat Bodrum Kat
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
Kitap Koleksiyonu (A - F) Kitap Koleksiyonu (G - N) Kitap Koleksiyonu (P)
İdari Bürolar Süreli Yayınlar - Güncel Konferans Salonu Kitap Koleksiyonu (Q - Z)
  Ödünç Verme Multimedya Süreli Yayınlar - Ciltli
  Rezerv Bireysel Multimedya Karelleri 24 Saat Çalışma Salonu
  Referans Grup Multimedya Odası - 212 Cilt Atölyesi
  Referans Koleksiyonu (M / A - Z) Grup Multimedya Odası - 213  
  Tarama Terminalleri Özel Koleksiyonlar  
  Kitap Satış Çalışma Salonu  
  Fotokopi