Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Tüm Veri Tabanları (A-Z)


Aramanı Filtrele

 • Academic Search Ultimate
 • Sosyal bilimler, eğitim, güzel sanatlar, dil ve edebiyat, mühendislik, bilgisayar, tıp ve tıbba yardımcı bilimler.
 • Agricola
 • Tarım, ziraat ve ilişkili akademik disiplinler.
 • Annual Reviews
 • Antropoloji, Astronomi, Biyokimya, Biyomedikal, Biyofizik, Klinik Psikoloji, Yer Bilimleri, çevre Bilim, Entomoloji, Genetik, Tıp, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Beslenme, Patoloji, Farmokoloji, Bitki Patolojisi, Bitki Biyolojisi, Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Psikoloji. 
  KULLANIM KLAVUZU 
 • CAB Abstracts
 • Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre.

 • Elsevier Electronic Books
 • Elsevier Electronic Books veri tabanları içinde yer alan kaynakların otomatik download programları ile ya da sistematik olarak kopyalanması lisans anlaşmaları gereğince yasaktır. Bu durumun ihlali; aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi yada anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. 

  Kitap Listesi
 • HiperKitap
 • Bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyehat ve turizm.

 • IEEE Xplore Digital Library
 • Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik, biyomedikal/biyoteknoloji ile ilgili 133 dergi, 500 konferans bildirisi, yıllık toplantılar ve 800 IEE standardı.
  KULLANIM KILAVUZU 
 • INIS
 • The International Nuclear Information System (INIS), 1970 ten günümüze İngilizce özetleriyle birlikte 2,5 milyonun üzerinde bibliyografik kayıt içeren ve haftalık olarak güncellenen bibliyografik bir veri tabanıdır.

   

 • iSAM Veritabanları
 •  İlahiyat Makaleler VT,   Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT,  Dokümantasyon VT, Osmanlıca Makaleler VT, Risaleler VT, Osmanlı Salnâmeleri VT.
 • iThenticate
 • İntihal analiz programı (Makale için).

  Lisans anlaşmasına göre İthenticate veritabanı üzerinden tezlerin, ödevlerin, seminerlerin, bitirme ödevlerinin, final ödevlerinin intihaline bakılamamaktadır. Tezleri ve öğrenci ödevlerini aboneliğimiz bulunan Turnitin veritabanı üzerinden tarayabilirsiniz. İthenticate veritabanında yıllık 6000 makale yükleme kotamız bulunmaktadır.

  İthenticate üzerinden tez taraması yapılan hesaplar  bloke edilecektir.

  Dr. ve üstü ünvana sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır.

  (Programı kullanmak isteyen akademik personel aşağıdaki bilgileri referans@sdu.edu.tr adresine iletmelidir: Adı soyadı, kurumsal e-posta adresi).
   

  Hızlı Başlangıç
  Kullanım Klavuzu

 • JSTOR
 • Antropoloji, Arkeoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, Bitki Bilimi, İşletme, Orta Doğu çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih Bilimi, Dil, Edebiyat, Latin Amerika çalışmaları, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Sosyoloji, Coğrafya, Din, Folklor, Film, Gösteri Sanatları, Müzik, İstatistik ve Matematik.
  Kullanım Klavuzu

 • Kelimex
 • Türkçe veya Osmanlıca kelimelerin dil, tür, anlam ve etimolojik bilgisini sunan, aranan kelimeyi, benzerlerini ve türevlerini dijital kütüphanelerde bulan, aynı zamanda yıpranmadan, silinmeden dolayı okunamayan kelimeyi çözümleyen ve eski ölçü birimlerinin dönüştürülmesini sağlayan sözlüktür.

 • MasterFILE Reference eBook Collection
 • Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konuları
 • MathSciNet
 • MathSciNet, Amerikan Matematik Derneği tarafından oluşturulan 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren web tabanlı bir veri tabanıdır. Yaklaşık olarak 1799 adet güncel seri ve dergi PDF formatında ve tarama / browse yoluyla elde edilebilir.

 • Open Dissertations
 • 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktadır.
 • Oxford Journals
 • Biyoloji, biyokimya, iletişim, mühendislik, ekonomi, işletme, genetik, sağlık bilimleri, tarih, dil araştırmaları, hukuk, matematik, müzik, felsefe, politik bilim, psikoloji, din, sosyoloji ile ilgili tam metin dergilere erişim imkanı sağlamaktadır.

 • Pubmed
 • Tıp ve sağlık bilimleri ve veterinerlik.

 • Scopus
 • E-Atıf veri tabanı. Fizik, kimya, matematik, mühendislik, sosyal bilimler, psikoloji, ekonomi, biyoloji, tarım, çevre bilimleri, fen bilimleri.
  Kullanım Klavuzu

 • Sobiad Atıf Dizini
 • Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1278 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır.
 • SpringerLink
 • Tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, astronomi, çevre bilimleri, mühendislik, biyoloji, tarım,ekonomi, işletme, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, doğa ve çevre bilimleri
  Kullanım Klavuzu

 • The Belt and Road Initiative Reference Source
 • Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar.
 • TR Dizin
 • Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler.
 • Turcademy
 • Eğitim, Hukuk, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Müzik ve Güzel Sanatlar, Sosyal ve Beşeri Bilimler.
 • Turnitin
 • Benzerlik analiz programı (Tez ve ödevler için).

  Tez, ödev ve rapor türü dokümanların benzerlik analizi yapılabilmektedir ve sadece öğretmen (öğretim personeli) hesabı açılabilmektedir. Öğretmen isterse öğrencileri için sınıf oluşturup öğrencilerinin tez/ödev/rapor yüklemelerini sağlayabilmektedir.

  Turnitin kullanımı konusunda yaşanan en büyük sorun, kullanıcıların “ayarlar” konusunu önemsememeleri, dikkate almamaları, “depo yok” ayarını yapmamalarından kaynaklı yaşadıkları sorunlardır. Bu ayarların yapılmaması, düzeltilen dokümanın tekrar taranmak istendiğinde daha önceki yüklenen dokümanla eşleşmesine neden olmaktadır.

  Kullanmak için ad-soyad ve eposta bilgilerinizi referans@sdu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

  Turnitin Arayüzüne ödev eklerken dikkat edilmesi gereken hususlar.

  Turnitin Öğretmen kılavuzu

   

  Turnitin Yardım Kılavuzları

   

 • Ulusal Tez Merkezi (YÖK)
 • Ulusal Tez Merkezi hizmetlerinin tamamı internet üzerinden verilmektedir. Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.

 • Wiley Online Library
 • İş, finans ve yönetim, hukuk, kimya, tıp, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, matematik ve istatistik, fizik, eğitim, mühendislik, psikoloji, veterinerlik, hemşirelik, diş hekimliği, fen bilimleri
  Kullanım Klavuzu