Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Bilim Politikası yayınlandı.

06/12/2021

Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Bilim Politika Belgesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunun 05.12.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yayınlandı.