Süleyman Demirel Üniversitesi

Değerlendirme

 • Bilgi Merkezi web sitesinde aradığım bilgiyi kolaylıkla buluyorum.
 • Bilgi Merkezi hizmetleri konusunda yeterince bilgilendiriliyorum.
 • Ödünç alma / verme hizmeti ihtiyaçlarımı karşılıyor.
 • Bilgi Merkezi personeline yardıma ihtiyaç duyduğumda kolaylıkla ulaşabiliyorum.
 • Bilgi Merkezi personeli sorularımı doğru ve açık şekilde yanıtlayabiliyor.
 • Kitapları raflarda kolaylıkla bulabiliyorum.
 • Bilgi Merkezi kataloğunu kolaylıkla kullanabiliyorum.
 • Basılı kaynaklar eğitim-öğretim, araştırma ihtiyacımı yeterince karşılıyor.
 • Elektronik kaynaklar eğitim-öğretim, araştırma ihtiyacımı yeterince karşılıyor.
 • Kampüs dışından elektronik kaynaklara kolaylıkla erişebiliyorum.
 • Çalışma saatleri ihtiyaçlarımı karşılıyor.
 • Bilgi Merkezi'nin fiziksel koşullarından memnunum.
 • Bilgi Merkezi'nin sessizliğinden memnunum.
 • Bilgi Merkezi hizmetlerinden genel olarak memnuniyet düzeyiniz.