Süleyman Demirel Üniversitesi

Misyon - Vizyon

Misyon

Üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak; gerekli olan materyalleri sağlamak ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

Vizyon

Bilgi hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir kütüphane olmaktır.