Süleyman Demirel Üniversitesi

Rezerv Hizmetleri

Rezerv Koleksiyonu

Rezerv koleksiyonu, öğretim üyeleri tarafından yazılan veya seçilen ders materyallerinden (ders kitapları, yardımcı ders kitapları) oluşur. Ayrıca üniversitemizde yapılmış olan tezler de rezerv koleksiyonunda hizmete sunulmuştur.

Rezerv hizmetlerinin amacı, öğretim üyelerince seçilen kaynakları sınırlı süreler için öğrencilere/kullanıcılara ödünç vererek eğitim programlarını desteklemektir.

Rezerv Politikası

Öğretim üyeleri tarafından doldurulmuş olan “Rezerv Koleksiyonu İstek Formu” değerlendirilir ve Bilgi Merkezi yönetiminin onayı ile rezerv koleksiyonu oluşturulur.

Öğretim üyeleri “Rezerv Koleksiyonu İstek Formu” nu doldurmadan önce rezerv koleksiyonunda bulunmasını istediği kaynağı Bilgi Merkezi Katalogu’ndan tarayıp kaynağın Bilgi Merkezi’nde olup olmadığını Bilgi Merkezi Kataloğu'ndan kontrol etmelidir.

Kaynak Bilgi Merkezi koleksiyonunda mevcut ise; Rezerv koleksiyonu istek formunu doldurulur ve kutuphane@sdu .edu.tr adresine gönderilir. Eğer istedikleri kaynak Bilgi Merkezi’nde mevcut değil ise “Kitap Sipariş Formu” ile kaynağın satın alınmasını isteyebilir.

Rezerv koleksiyonu işlemlerinin eğitim başlamadan tamamlanabilmesi için; isteklerin Güz/Bahar yarıyılları başlamadan bir ay önce Bilgi Merkezi’ne iletilmesi gerekmektedir. Geç gönderilen formlardan kaynaklanan hizmet aksamalarından Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

Rezerv Materyallerinin Kullanımı

  • Rezerv koleksiyonundaki materyaller Bilgi Merkezi içinde kullanılmak koşuluyla 2 saatliğine ödünç verilir.
  • Kullanıcılar bir kerede en fazla 1 adet materyal ödünç alabilirler.
  • Ödünç verilen materyal için başka istek yoksa kullanıcılar ödünç alma süresini bir kez daha uzatabilir.
  • Saatlik olarak ödünç verilen materyallerin iadesinin geciktirilmesi durumunda saatlik gecikme cezası uygulanır.

Bu konulara ilişkin her türlü soru ve istekler için kutuphane@sdu.edu.tr adresine e-posta gönderilebilir.