Süleyman Demirel Üniversitesi

Grup Multimedya Odaları

Grup multimedya odaları yüksek lisans, doktora tez savunmaları  ve eğitim-öğretim amaçlı olarak akademik ve idari personelimiz tarafından kullanılabilir. 3 adet odadan oluşan grup multimedya odalarının tümü bilgisayar, projeksiyon, DVD oynatıcı ve televizyon  donanımına sahiptir.

Grup multimedya odaları grup kullanımı içindir. Bireysel kullanım için kullanıcılarımız multimedya karellerine yönlendirilir. Grup multimedya odaları kütüphane web sayfamızda bulunan rezervasyon programı kullanılarak ihtiyaç duyulan kullanım saatleri için rezervasyon yapılarak kullanılabilir.

3 adet grup multimedya odamız ile birlikte bir adet 96 kişilik konferans salonumuz mevcuttur. Konferans salonumuz bilgisayar ve projeksiyonla birlikte 5+1 ses sistemi ve klima olanaklarına da sahiptir.