Süleyman Demirel Üniversitesi

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) Hizmetleri

Bilgi Merkezi'mizde bulunmayan fakat diğer üniversite bilgi merkezlerinde bulunan kitaplar kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmakta ve kullanıcımıza ödünç verilmektedir. Bu hizmetten akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir. İstekte bulunmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığını Bilgi Merkezi Kataloğu'ndan kontrol ediniz. Yayın Bilgi Merkezinde yoksa diğer diğer üniversite kataloglarını tarayınız. Yayının türünü ve ödünç durumunu kontrol ettikten sonra; yayını sağlamak için kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) formunu doldurunuz.

 • ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür (aynı anda en fazla kaç kitabın ne kadar süreyle ödünç alınabileceği gibi).
 • Süreli yayınlar, danışma kaynakları, tezler, rezerv birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler değerlendirmeye alınmaz.
 • ILL yoluyla ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Bilgi Merkezi'mize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları Bilgi Merkezi'mizin Referans Biriminden teslim alabilirler.
 • ILL kapsamında ödenen tüm kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.
 • Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve kargoda geçen zamana göre değişmektedir.
 • İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önemlidir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.
 • Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az iki gün önce Bilgi Merkezi'mize eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmelidir.
 • Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Belge Sağlama Hizmetleri

Üniversitemizdeki eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bilgi Merkezi'miz koleksiyonunda bulunmayan makalelerin yurt içinden ve yurt dışından sağlanması hizmeti verilmektedir. Bu hizmetten akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.

Makale Sağlama Hizmetleri

Bilgi Merkezi'mizde bulunmayan fakat diğer üniversite bilgi merkezlerinde bulunan makaleler kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmaktadır.

 • Yurt İçinden Sağlama
  Makale istekleri yurt içindeki bilgi merkezlerinden ve ULAKBİM'den sağlanabilmektedir. Makalelerin fotokopi ve posta ücreti kullanıcı tarafından karşılanır.
 • Yurt Dışından Sağlama
  Yurt içinden sağlanamayan makaleler, kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda yurtdışından da sağlanabilmektedir. Yurtdışından makale sağlayan bilgi merkezleri kendi ücret politikalarına göre yayın başına ücret almaktadırlar. Bu ücret de posta ücreti ile birlikte kullanıcıdan alınmaktadır.

Bilgi Merkezi'mizden Diğer Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Tarafından İstenen Makale ve Kitaplarla İlgili Ödünç Verme Süreci

 • Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL) hizmetinden, üniversite ve araştırma kütüphaneleri yararlanabilmektedir.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi kitap ve makale isteklerini KİTS (ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) üzerinden kabul etmektedir.
 • Üniversite ve araştırma kütüphaneleri 1 ay süreyle 25 kitap ödünç alabilmektedir.
 • Ödünç alınan kitapların süreleri başka isteyen yoksa 1 kez uzatılabilir. Uzatma işleminin onayı yetkili kütüphaneci tarafından yapılmalıdır.
 • Geç iade edilen kitaplardan günlük 0,50 YTL para cezası alınır. Üzerinde iadesi gecikmiş kitap bulunan kütüphaneden gelen istekler işleme konulmaz.
 • İstek yapılan kitaplar kargo ile gönderilir. Bilgi Merkezimize iade edilmesi gereken kitapların da kargo ile ulaştırılması gerekmektedir. Kargo ile ilgili tüm masraflar isteği yapan kütüphaneye aittir.
 • Bilgi Merkezi'nden isteyeceğiniz fotokopiler için, sayfasını 0,10 TL'den hesaplayarak toplam bedeli 1325456 numaralı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı posta çeki hesabına yatırılması ve ödendi bilgisinin faksla (0 246 237 08 62) bildirilmesi gerekmektedir.
 • Dergiler, referans kaynakları, nadir eserler, kısa süreli ödünç verme (rezerv) ve multimedya materyalleri ödünç verilmemektedir.