Süleyman Demirel Üniversitesi

Kalite Yönetimi

Bilgi Merkezi; Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen kullanıcılara hizmet vermektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 26.04.2022 tarihinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, 07.12.2022 tarihinde TS ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Misyon

Üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak; gerekli olan materyalleri sağlamak ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

Vizyon

Bilgi hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir kütüphane olmaktır.

Kalite Politikası

Kurum olarak;

Kalite Yönetim Sistemleri [Kalite Yönetim Sistemi (KYS), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS)] kurulması kapsamında;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla Üniversitemizde bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini Üniversitemiz, iç ve dış paydaşları için kurmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
  • Entegre Yönetim Sistemleri risklerini azaltmak için gerekli idari, mali, donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakların ayırarak devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak,
  • Tüm iç ve dış paydaşların; Yönetim Sistemleri bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği EYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,
  • EYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;
    EYS politikamızdır.   

Organizasyon Şeması

İş Akış Şemaları

Personel Görev Tanımları

Kamu Hizmet Standartları

Bilgi Merkezi İstatistikleri

Faaliyet Raporları

Anket Raporları

İyileştirme Çalışmaları

Bizi Değerlendirebilirsiniz

Talep Takip ve Destek Sistemi

Birim Kalite Sorumlusu Öğr.Gör. S. Onur ERDEM

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Güvence Ofisi